atpilti

atpilti
atpi̇̀lti vksm. Atpi̇̀lsiu táu káršto vandeñs.

.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atpilti — atpìlti, àtpila, atpylė 1. tr. atlieti kiek (skysčio) iš viso kiekio: Tėvas parvažiuos, o kruopų neatpyliau, lig dugnio išsrėbėm Vb. Ar Vaclovui yra [viralo] atpìlta? Pc. | refl. tr., intr.: Aš atsipyliau kruopų – ryt suvalgysu Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpylimas — 1 atpylìmas sm. (2) 1. RtŽ → atpilti 1. 2. → atpilti 4: Ligoniui prasidėjo atsiraugėjimas, atpylimas, vėmimas ir viduriavimas rš. 3. → atpilti 6: Javų atpylimas LL131. pylimas; apipylimas; atpylimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpilti — antpìlti, añtpila, antpylė (ž.) tr. 1. J, Klk daugiau įpilti, užpilti ant viršaus (skysčio): Ančpyliau pieno ir įmaišiau Pvn. Rast, ant viršaus [grietinės] an[t]pylus, greičiau susisuktum [kastinys] KlvrŽ. Jūs ant tų likusiųjų vaškinių čystą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipilti — apipìlti, apìpila, apipylė tr., appìlti K; R65, Prk 1. Lnt užpilti skysčiu: Tėvas tik apìpilia pelynus ir geria Kp. Apipyliau [mėsą] su vandeniu, tepamirkstie Grd. Tiesk dabar ant manęs jaučio odą ir apipilk statine dervos ps. | refl. tr.,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atberti — atber̃ti, àtberia, àtbėrė 1. tr. atpilti: Tų grūdų kokią saują atber̃k vištoms palesinti Grg. 2. tr. beriant pasiekti: Berk žirnių saują, ar atbersi lig manęs? Kp. 3. refl. atsivėtyti, nubyrėti: Berant atsibera dirsės arčiau – lengvesnės Šts. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkošti — 1 atkošti tr. Š 1. košiant atpilti: Vakarienei atkošk į puodynę pieno Gs. 2. nusunkti: Atkošk bulbas, ė tai gi nepilsi su [v]andeniu an stalo Grv. Aš bul bas atkošiu Dv. košti; apkošti; atkošti; įkošti; iškošti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlieti — 1 atlieti 1. tr. pilant atskirti dalį nuo viso, atpilti: Neužmiršk pamelžus katei bent lašą atlieti Ds. 2. tr. palaistyti (dalį): Rytoj rytą tris vagutes atliesi ir kitas tris pasodysi Skr. 3. intr. liejant pristabdyti kilimą (verdančio skysčio) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpilstyti — atpìlstyti iter. atpilti: 1. Š. 2. Š. pilstyti; apipilstyti; atpilstyti; įpilstyti; išpilstyti; pripilstyti; supilstyti; užpilstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsemti — atsemti, àtsemia (àtsema Š), atsėmė tr. K, J, Sem; Rtr semiant atpilti, dalį nusemti, nupilti: Ar atsėmei vandenio arbatai? Lnkv. Atsėmiau tau kiek prėskinio, ar valgysi? Ktk. Da truputį atsemk miltų, bo bus per daug Krs. Puodas kai tik pradės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvanoti — 1. tr. KŽ vanta atperti. 2. refl. vanojantis pasveikti: Jo buvo pusiau (pusiaujas) ažuimtas, tai vanojos vanojos, i atsivanojo Ml. 3. tr., intr. NdŽ, KŽ, Pns, Smn, Švnč prk. smarkiai mušti, atkulti, atpilti: Ai atvano[jo] šikinelę man tėvas Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”